Wolontariat

Zostań wolonatriuszem!

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie również w charakterze wolontariuszy. Chętni mogą zaangażować się bardziej w tworzenie archiwum, prowadząc wywiady jakościowe z mieszkańcami, pomagać w digitalizacji gromadzonych materiałów oraz opracowywania i przeprowadzania towarzyszących projektowi happeningów.