2016
<strong>Ogród Krasińskich</strong>, 2016
Autor: Aleksandra Chojnacka
Własność i dodane przez: Stacja Muranów

Ogród Krasińskich

2016

Pałac Krasińskich, jeden z najważniejszych zabytków Muranowa. Wzniesiono go w stylu barokowym w latach 1677–1695 dla wojewody płockiego Jana Dobrogosta Krasińskiego, według projektu słynnego architekta Tylmana z Gameren. Początkowo nosił nazwę Pałacu Rzeczpospolitej - znajdowała się w nim siedziba Komisji Skarbowej Koronnej. W okresie międzywojennym był siedzibą Sądu Najwyższego. Spalony w Powstaniu Warszawskim, został odbudowany po wojnie. Mieści zbiory biblioteczne.